Verbouwingsupdate!

Verbouwingsupdate!
Vandaag is de verbouwing echt begonnen. Het bouwterrein wordt in gereedheid gebracht om een aanvang te maken met de bouwwerkzaamheden. De keten en bouwhekken zijn geplaatst. De buitengevel is als eerste aan de buurt, deze wordt gesloopt en daarna wordt het puin weggeruimd.

Onze winkel blijft gewoo open en goed bereikbaar tijdens de verbouwing!
Wij zullen jullie via onze Facebookpagina op de hoogte houden van de verbouwingen.